Sydosten United 2024

Fullständiga regler

Sydosten United – ett format under utveckling

Nya visioner och idéer för Sydosten United har under de senaste åren utvecklats av Kalmar konstmuseum. Ambitionen är att skapa spännande utställningar men också att Sydosten United ska fungera som en plattform där utövare och publik kan mötas, utbyta tankar och idéer och även bygga relationer.

För en större geografisk spridning och ökad närhet till publik och utövare i hela sydostenområdet samarbetar Kalmar konstmuseum med institutioner i Blekinge och i andra delar av Småland. Arrangörskap och utställningsplats alternerar de närmaste åren men utställningskonceptet kommer vara detsamma.

Sydosten United 2024 arrangeras av Kulturcentrum Ronneby konsthall i samarbete med Konst i Blekinge och Slöjd i Blekinge samt med stöd av Region Blekinge.

Utställningen visas på Kulturcentrum Ronneby konsthall 15 juni – 25 augusti 2024.

Dags att söka till Sydosten United 2024

Från 22 januari – 21 april kan du söka till årets upplaga av Sydosten United, en jurybedömd samlingsutställning som rymmer uttryck från hela fältet inom konst, konsthantverk och slöjd.
Precis som tidigare år är Sydosten United öppen för alla, både professionella och amatörer, med koppling till de tre landskapen i sydost: Småland, Blekinge och Öland.

Urvalsprocessen

En extern jury avgör vilka verk som antas. Juryn består av tre personer med hög men olika kompetens inom områdena konst, konsthantverk och slöjd.

Ansökan

Ansök till Sydosten United mellan 22 januari och 21 april via vår ansökningssida online som finns tillgänglig på www.sydosten.nu .

Med ansökan ska bild, eventuell verkbeskrivning och försäkringsvärde bifogas. Antagningsbesked ges via mejl 6 maj.

Du kan söka med max 4 verk.

Bild

Vid ansökan får högst 2 bilder på varje verk bifogas. Inskickad ansökan kan inte kompletteras. Namnge bifogade filer med sökandes namn, samt uppgifter om fotograf. Det är viktigt att du själv äger rättigheterna till bilderna eftersom dessa kan komma att publiceras och förekomma i press- och marknadsföringsmaterial inför utställningen.
Alla bilder bör vara i god kvalitet. Minst 1000 pixlar på längsta sidan. Verk med för små eller otydliga bilder sållas bort.

Ansökningsavgift

Kulturcentrum Ronneby konsthall tar en ansökningsavgift på 170 kr. Ansökningsavgiften betalas med Swish i samband med ansökan.  

Inlämning/hämtning

Antagna verk lämnas in 24 – 26 maj på Kulturcentrum Ronneby konsthall, Kallingevägen 3, Ronneby. Observera att varje föremål skall förses med konstnärens namn och föremålets titel. Transport av verk samt eventuell transportförsäkring ordnas och bekostas av sökanden. Kulturcentrum Ronneby konsthall försäkrar alla verk under utställningsperioden. Verken ska hämtas av ägaren 28 – 30 augusti.

Kulturcentrum Ronneby konsthall formger utställningen och förbehåller sig rätten att utelämna verk som är tekniskt omöjliga att visa (på grund av vikt, storlek eller kondition).

Försäljning

För verk som är till försäljning ska pris anges i ansökan. Kulturcentrum Ronneby konsthall administrerar försäljningen till en provision av 20 % inklusive moms. Försäljningspriset som anges i formuläret ska vara inklusive provision.

Tidsplan 2024

  • 22 januari, ansökan öppnar
  • 21 april, ansökningen ska vara Kulturcentrum Ronneby konsthall till handa
  • 6 maj, antagna konstnärer tillkännages
  • 24 – 26 maj, inlämning av antagna verk
  • 15 juni – 25 augusti, Sydosten United 2024 visas på Kulturcentrum Ronneby konsthall
  • 28 – 30 augusti, hämtning av utställda verk

Frågor och information

Om det är något du undrar, se i första hand information på www.sydosten.nu

Du kan också kontakta oss på kulturcentrum@ronneby.se

eller telefon 0457-61 75 14

Varmt välkommen med din ansökan!