Om Sydosten

Sydosten United
Ett format under utveckling

Under de senaste åren har Kalmar konstmuseum utvecklat nya visioner och idéer för Sydosten United. Ambitionen är att skapa spännande utställningar men också att Sydosten United ska fungera som en plattform där utövare och publik kan mötas, utbyta tankar och idéer och även bygga relationer.

För en större geografisk spridning och ökad närhet till publik och utövare i hela sydostenområdet har vi sökt samarbeten med institutioner i Blekinge och i andra delar av Småland. Arrangörskap och utställningsplats kommer därför att alternera de närmaste åren men utställningskonceptet kommer vara det samma. Sydosten United 2024 tar plats på Kulturcentrum Ronneby konsthall. Nästa upplaga av Sydosten United kommer att arrangeras av Kalmar Konstmuseum. Vi vill att Sydosten United ska vara en salong för hela Småland, Blekinge och Öland.

Precis som tidigare år är Sydosten United öppen för alla, både professionella och amatörer, med koppling till de tre landskapen i sydost: Småland, Blekinge och Öland.

Sydosten United 2024 arrangeras av Kulturcentrum Ronneby konsthall i samarbete med Kalmar konstmuseum och med stöd av Region Blekinge. I projektet ingår även Slöjd i Blekinge och Konst i Blekinge.