Integritetspolicy

Vilka vi är

Vår webbplatsadress är: Kulturcentrum Ronneby konsthall – ronneby.se

Bildrättigheter

Det är viktigt att Du själv äger rättigheterna till bilderna på verken som du bifogar din anmälan. Bilder av verk som blir uttagna att delta i Sydosten United 2024 kan komma att publiceras och förekomma i press och marknadsföringsmaterial inför utställningen. När Du godkänner reglerna för Sydosten United 2024 ger du ditt samtycke till detta.

Hur vi skyddar din information

Information och uppgifter som skickas in till Sydosten United 2024 hanteras i enlighet med Ronneby kommuns policy för personuppgifter. Om personuppgifter – ronneby.se