Antagna till Sydosten United 2024

Blekinge
Simone Ærsøe, Eva Andréasson, Eijer Andersson, Maria Borgman, Annika Maria Johnsson, Kristoffer Grip, Timja Femling, Anna Hörjel, Jon Ek, Liv Rasmussen, Ylvasara Ekeram, Kristofer Öfverberg, Yrsa Petersson, Stina Pettersson, Blanka Hilton-Brown, Engla Jansson, Klara Nilsson, Dea Svensson, Johan Stenbeck, Margit Karlsson, Ellen Kvist, Kinna Sturesson, Linnéa Frisk, Malin Peter

Småland
Linus Ljunggren, Magnus Gustavsson, André Larsson Flyborg, Agnes Marin, Alexander Aronsson, Johannes Gadd, Britt-Marie Källberg, Daniel Gustafsson, David Petersson, Lina Olausson, Maya Lundin Klingberg, Tomas Hulenvik Klingberg, Agneta Henerud, Tony Blomdahl, Fanny Wallertz, Kerstin Nilsson, Gabriella Eriksson, Olle Ekström, Fanny Fagerström, Carla Órdenes Duffau, Anna-Lisa Fransson, Elizabeth Kettley Cronfalk, Åke Parmerud, Therese Wenebo Gadler, Bertil Lindberg, Rebecka Franzén, Jan Albert Carlsson, Kåre Persson, Elizabet Christiansson, Leif Kindgren, Ebba Johansson, Stefan Bennedal, Siv   Åhfelt, Annika Peterson, Kerstin Björk, Lena Håkanson, Bodil Fritjofsson, Ivar Ferling, Marcus Appelberg, Lennart Chytraeus, Gunilla Maria Åkesson, Björn Jäderås, Angelica Kristenson Aurelius, Wilma Hultgren, Christer Lieberath, Sara Västerlund, Bodil Hörlén

Öland
Katarina Frank, Siv Stenmalm, Viola Flö Bröther, Mirja Olsson, Anna Horn, Johan Michélsen, Lisa Hed, Dain Lee, Josefine Nilsson, Elin Stenberg Brate, Thyra Edlund, Ville Vikestam, Sofia Sundberg, Sebastian Engström, David Christensson, Elin Woksepp Åleheim, Mats Brate, Mu-Se Kuo, Per Brandstedt, Kristin Jönson Lenkel, J-O-K Nilsson, Jeanette Wåhlstrand, Linda Zetterman, Monica Alskans, Nike Kero, Angelika Ann Kammerer

Juryns motivering

Att finna en röd tråd i den stora mängd ansökningar som vi i juryn har haft glädjen att ta del av skulle av förståeliga skäl vara både svårt och meningslöst. Vi har valt en motsatt strategi: att sätta samman en utställning som är så mångsidig och oförutsägbar som möjligt. Fördelen med en öppen salong är ju att den inte behöver vara stilmässigt sammanhållen eller ha ett specifikt tema. En alltför enhetlig salong hade ju kunnat antyda att de ansökande konstnärerna är osjälvständiga och likriktade.

Nu blandas istället olika riktningar, stilar och metoder, som sig bör i ett demokratiskt och tillåtande samhällsystem. Årets upplaga av Sydosten United fungerar därför som en hyllning till diversitet och spretighet; den poängterar vikten av att försvara salongen mot klåfingriga krafter som vill begränsa den.

Det är därför inte så förvånande att vi har upplevt det som en paradoxal uppgift att sålla i all denna mångfald. Vi har valt att ta fasta på det excentriska som står ut i mängden. Kontraster har inte setts som ett problem, de har snarare varit en tillgång när vi gjort vårt urval. Och även om vi inte själva kommer vara på plats när denna utställning installeras, har vi försökt föreställa oss dess färdiga form och besökarens upplevelse av att befinna sig i den.

I Sydosten United kan en oljemålning som skildrar betande kossor hamna bredvid en installation som kommenterar oljeutsläppen i Östersjön. Stilmässigt kan verken tyckas oförenliga, men i realiteten har de mycket med varandra att göra. Detta är en av salongens förtjänster: arbeten som annars aldrig hade visats sida vid sida kan skapa ny förståelse för den turbulenta tiden vi lever i.

Vi har valt ut keramiska objekt som på håll kan se ganska harmlösa och gulliga ut, men som vid en närmare anblick kan avslöja busiga attityder eller svåra livsförhållanden. Flera av konstnärerna eller formgivarna leker med proportioner: en pall har gjorts osedvanligt liten, en sked har förstorats upp och blivit monstruöst stor. Tack vare denna surrealistiska approach kan vardagsfenomen ses i ett nytt ljus. Överlag är detta en utställning som utmanar betraktarens vaneseende.

Material som trä, metall, textil, glas och lera har använts för att skapa såväl bruksföremål som ”fri” konst. Vi ser ingen motsättning i att kombinera naturlyriska arbeten gjorda av upphittade träbitar med skinande skulpturer producerade i syntetmaterial. Mångsidigheten i de 1629 stycken bidrag som vi i juryn har gått igenom har varit förbluffande. Det är hoppingivande och fantastiskt att så många egensinniga talanger har velat delta i denna utställning.

Juryn för Sydosten United 2024 är:
Jonas Nobel – konstnär och formgivare vid arkitektur- och designbyrån Uglycute
Sara Arvidsson – konstkritiker och frilansskribent
Agnieszka Knap – konstnär och konsthantverkare samt lektor vid Masterprogrammet CRAFT! Konstfack