Ansökan för Sydosten United 2024 är nu öppnad fram till 21 april, gör din ansökan här.

Nu är det dags att söka till 2024 års upplaga av Sydosten United, en jurybedömd samlingsutställning som rymmer uttryck från hela fältet inom konst, konsthantverk och slöjd. Alla skapare verksamma i Blekinge, Småland eller Öland, eller med anknytning till något av dessa landskap, är välkomna att söka hit.

Nytt för den här gången är att Sydosten för första gången hålls på en ny plats och 2024 har den stora äran tillfallit oss på Kulturcentrum Ronneby konsthall. Vi drivs av Ronneby kommun och samarbetar med Region Blekinge, med fokus på svensk och internationell samtidskonst av nationell, regional och lokal förankring. På Kulturcentrum har vi högt i tak, låga trösklar och en gedigen förankring i materialet och handens kunskap.

Byggnaden själv, med sitt karakteristiska sågtandstak, lanterninfönster och runt 1500 kvm i utställningsytor, byggdes 1907 som packcentral för Kockums emalj. Här i salarna samlades emaljerade kärl för att skeppas ut över haven, för sina ändamål.

Med Sydosten United går färden tillbaka och här, i det som nu är Kulturcentrums Norra och Södra konsthall, kommer det att samlas konstverk från stora delar av det konstnärliga fältet. Här kan måleri möta broderi, skulptur video och keramik möta ljud. I år väljer vi att inte ha ett tema för utställningen. Hallarna kan rymma såväl träsniderier som tidsbaserade performance, glaskonst och fotografi.

Kulturcentrum Ronneby konsthall är inte bara en utställningsplats utan har också verkstäder för konstnärer och hantverkskunniga inom emalj, grafik och textil, och denna erfarenhet av olika konstnärliga material präglar den här platsen. Sydosten United 2024 kommer därför onekligen att få ett fokus på just material och det taktila mötet med konsten. Olika material har alla sina förutsättningar, egenheter och riktningar, sina specifika metoder och processer. Likt de emaljerade kärlen som en gång samlades här på Kulturcentrum bär varje konstverk på spår av sin egen tillblivelse, inblickar i konstnärens arbete och intention. Vill du vara en av dem som bidrar till denna mångfald av intryck? Välkommen att söka till Sydosten United 2024 här!